اکسیدان

این محصول، به دلیل دارا بودن فاکتور NMF، که خاصیت مرطوب کنندگی دارد، خصوصا به هنگام رنگ نمودن و بیرنگ نمودن مو، با پودر دکلره، کرم دکلره و روغن دکلره، مخلوط و مورد استفاده قرار می گیرد

  • کرم اکسیدات 1000 میل در شماره های 0 – 10 – 20 – 30 – 40
  • کرم اکسیدان 120 میل در شماره های 20 – 30 – 40