پماد موی سر

به موها حالتی تندیسی و ایستاده به هر صورت دلخواه می دهد.موهایتان را به هر شکلی که بخواهید به هم ریخته یا منظم حالت دهید.

ایده آل برای ایجاد حالتهای بی نظیر و ماندگاری بالا با درخشندگی منحصر به فرد

طریقه مصرف:

الف) بر روی مو های خشک:  موها را نرم صاف ابریشمی با قدرت نگهداری اندک مدل مو

ب) روی موهای نمدار: قدرت نگهدارندگی بسیار بالا دارد.