اسپری چسب مو

این محصول بدلیل اثر بخشی سریع, حالت انعطاف و نگه دارندگی بسیار قوی  به موها میدهد.

طریقه مصرف:

از فاصله 20 سانتی متری بر روی موها  اسپری کرده پس از خشک شدن محلول حالت دلخواه را به موها بدهید.